Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Tijdsbestek: 6 maanden 

Het proces
Voor de trainees van Gemeente Rotterdam heb ik een mobiele applicatie ontwikkeld die hen kan helpen om aandacht te besteden aan hun vriendschappen tijdens het traineeship. Dit was mijn afstudeerproject voor de opleiding CMD aan Hogeschool Rotterdam.
Binnen mijn onderzoeksfase kwam ik erachter dat de trainees van Gemeente Rotterdam het moeilijk vinden om aandacht te blijven geven aan hun vrienden. Het traineeship vraagt veel energie en de overgang van het studentenleven naar het bedrijfsleven is lastig. 

Ontwerpopgave: 
"Hoe kunnen trainees van Gemeente Rotterdam werken aan vriendschap tijdens het traineeship?"
Door middel van methodes als Insight sorting, Finding Themes en Empathy mapping kon ik overzicht krijgen over mijn inzichten. 
Gedurende mijn project heb ik een zelfbedachte methode ontwikkeld, de pyramide van vriendschap methode. Deze methode geeft inzicht in welke soorten vriendschappen je hebt en laat je hier bewust over nadenken.
Gebruikerstesten en prototypes
Binnen de realisatiefase heb ik een paperprototype, Low- en Hi-fidelity prototype getest bij de doelgroep.
Door steeds te blijven itereren op het prototypes is het definitieve eindproduct ontstaan: MAAT.
Eindproduct
MAAT is een mobiele applicatie die de trainees helpt om te werken aan vriendschap. 
Binnen de applicatie wordt op basis van de problemen die de trainees ervaren een 10 wekelijks plan aangeboden. Dit plan bestaat uit theorie, opdrachten en tips die aansluiten bij het gekozen doel. Hierdoor zorgt MAAT ervoor dat de trainees kunnen werken aan een passend doel, om zo bewust om te gaan met vriendschap.

Ik heb dit afstudeerproject mogen afsluiten met een 8!
Bekijk het eindproduct 
Meer weten over dit project?☕️
Stuur dan een mailtje naar mefeijt@live.nl
of voeg mij toe via LinkedIn.

Andere projecten

Back to Top