De opdracht
In het voorjaar van 2018 kwam de vraag vanuit de Nederlandse Hartstichting of de data uit het rapport 'Kerngegevens Reanimatiepartners 2017' visueel gemaakt konden worden. Het onderzoek voor dit rapport is uitgevoerd door The Research & Education Company. 
Ik ben vervolg aan de slag gegaan om deze data te verwerken in verschillende infographics die gepresenteerd konden worden aan de reanimatiepartners en een duidelijker beeld konden geven van de statistieken. 

Ik ben vervolgens verschillende schetsen gaan maken om de volgende gegevens om te zetten naar infographics:
- Aantal partners
- Aantal basiscursussen 
- Aantal herhalingscursussen 
- Totaal aantal cursisten

Vervolgens heb ik deze schetsen digitaal uitgewerkt. 
schets 'aantal reanimatiepartners'
schets 'aantal reanimatiepartners'
infographic 'aantal reanimatie partners'
infographic 'aantal reanimatie partners'
schets en uitwerking 'aantal reanimatiepartners'
schets 'totaal aantal basiscursussen'
schets 'totaal aantal basiscursussen'
infographic 'totaal aantal basiscursussen'
infographic 'totaal aantal basiscursussen'
schets en uitwerking 'totaal aantal herhalingscursussen' en 'totaal aantal basiscursussen'
schets 'totaal aantal cursisten'
schets 'totaal aantal cursisten'
infographic 'totaal aantal cursisten'
infographic 'totaal aantal cursisten'
schets en uitwerking 'totaal aantal cursisten'
Het eindresultaat
Ik heb alle losse infographics gebundeld in één overzichtelijk document. 
De Nederlandse Hartstichting was zeer te spreken over het eindresultaat en ze hebben de individuele infographics gebruikt in de presentatie over de kerngegevens van de reanimatiepartners. 
De verwachting is dat dit onderzoek volgend jaar weer uitgevoerd zal worden en hierbij zullen weer niet infographics gemaakt moeten worden, ik kijk hier nu al naar uit!

Voor mij was deze opdracht heel erg leerzaam omdat ik mijn Adobe Illustrator skills hiermee goed op niveau kan houden en met verschillende stijlen en kleuren kan experimenteren.
Infographic 'Kerngegevens Reanimatiepartners 2010 - 2017'
Meer weten over dit project?☕️
Stuur dan een mailtje naar mefeijt@live.nl
of voeg mij toe via LinkedIn.

Andere projecten

Back to Top